Amnesty Halderberge en Standdaarbuiten

Welkom op de site van Amnesty International afdeling Halderberge

 

 

Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Aanvankelijk werd vooral actie gevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de "privë-sfeer", zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in.

Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociale en economische rechten onder Amnesty's mandaat.

 

Meer informatie: Amnesty missie en werkwijze

 

Onze afdeling vraagt in Halderberge en omgeving aandacht voor de doelstellingen van Amnesty International.

Via de menubalk (boven) krijgt u een indruk over Amnesty Halderberge en de activiteiten die de afdeling onderneemt.

Via de menubalk aan de rechterkant komt u bij de landelijke site van Amnesty International. Onder Goed Nieuws leest u over de successen die we samen bereiken.

 

 

 

 

 

  • Laatste wijziging: 18 december 2018.